• bereidt het woonbeleid voor, ontwikkelt en evalueert het met extra aandacht voor de realisatie van het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen
 • voert het Vlaamse woonbeleid uit, met het oog op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen
 • verstrekt financiële tegemoetkomingen aan particulieren, in het bijzonder huursubsidies en renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren
 • verzorgt de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden
 • volgt de erkende huurdiensten en begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid
 • formuleert, vanuit zijn terreinervaring, voorstellen ter verbetering van het woonbeleid
 • begeleidt gemeenten bij de uitwerking van het lokale woonbeleid en het lokale woonoverleg
 • waarborgt de kwaliteit van woningen door het uitvoeren van de in de regelgeving voorgeschreven verrichtingen, zoals de vaststelling en de inventarisatie van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning van woningen en gebouwen, en de intrekking van het conformiteitsattest voor woningen en kamers
 • verstrekt gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen aan particulieren, sociale verhuurkantoren en huurdersbonden
 • voert de administratieve en financiële voortgangscontrole uit van opgeheven subsidiestelsels voor sociale woonprojecten
 • oefent de voortgangscontrole uit op de voorwaarden of verbintenissen die verbonden zijn aan subsidies, premies of tegemoetkomingen
 • organiseert de terugbetaling van subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen als de begunstigde de voorwaarden of verbintenissen niet naleeft
 • zorgt voor kennisbeheer, informatieverstrekking en sensibilisering met betrekking tot al de bovenvermelde taken

Algemene contactgegevens

Adres

Wonen-Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 40), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700
Openingsuren

De maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (Covid-19) hebben een impact op de werking van Wonen-Vlaanderen. De balies van de provinciale kantoren zijn gesloten. U kunt de diensten nog steeds via e-mail of telefonisch bereiken.

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Wonen-Vlaanderen contacteren? Stuur dan een e-mail naar dpo.wonen@vlaanderen.be.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Rooze Helmer

Woordvoerder

Abrahams Josse