Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
NARIC-Vlaanderen

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700

Bevoegdheden

NARIC-Vlaanderen (National Academic and professional Recognition and Information Centre) staat in voor:

  • de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen voor:
    • het hoger onderwijs
    • het volwassenenonderwijs
    • het secundair onderwijs.
  • het afleveren van attesten voor houders van een Vlaams diploma in het buitenland
  • het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie over de Vlaamse en buitenlandse onderwijsstelsels aan onderwijsinstellingen, studenten, leraren en werkgevers.