• certificeert en erkent verworven competenties, momenteel via NARIC, de examencommissie Secundair Onderwijs en de organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts
  • zal in de toekomst, binnen een meer geïntegreerd EVC-beleid:
    • meewerken aan het inschalen van beroepskwalificaties op basis van het Vlaamse kwalificatieraamwerk
    • overheden, aanbieders en burgers actief informeren inzake EVC-procedures en -trajecten
    • opleidingsaanbieders ondersteunen in hun inspanningen om de kwaliteit van opleidingen en EVC-procedures te garanderen

Algemene contactgegevens

Adres

Naric en Examencommissie
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Roggeman Marleen