• verzorgt de beleidsvoorbereiding, de beleidsevaluatie en de ontwikkeling van de regelgeving voor de financiering van de werking van de onderwijsinstellingen uit het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
  • het betreft hier materies als omkadering, schoolstructuren, toelagen en gelijkekansenbeleid
  • verzorgt de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning met betrekking tot leerlingenbegeleiding, spijbelen, schoolvervangende onderwijsprogramma's, participatiebeleid en leerlingenstatuut
  • zorgt voor de ondersteuning van de koepels van ouderverenigingen

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Onderwijs en Vorming
Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 97 00

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Bonneux Katrien