• formuleert beleidsaanbevelingen om de Vlaamse onderwijsminister te ondersteunen en te stimuleren tot het voeren van een geïntegreerd en toekomstgericht beleid
  • bereidt de bijdrage voor van de administratie voor het regeerakkoord en de beleidsnota en de meerjarenplanning en garandeert dat de beleidsbrieven en jaarplanning hierop afgestemd zijn
  • coördineert het Europees en multilateraal onderwijsbeleid
  • staat in voor het verdedigen van standpunten vanuit het Vlaams onderwijs- en vormingsbeleid op Europese en andere internationale fora en voor het analyseren van de implicaties van de Europese en andere internationale beleidsontwikkelingen voor het Vlaamse onderwijs- en vormingsbeleid
  • spoort de kennisbehoeften op en gaat na hoe deze het best ingevuld kunnen worden
  • besteedt wetenschappelijk onderzoek uit en zorgt voor de opvolging ervan
  • staat in voor de monitoring en evaluatie van het beleid

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Onderwijs en Vorming
Strategische Beleidsondersteuning

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 95 65

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Backs Jeroen