Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud.

We zorgen ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. Dat doen we bijvoorbeeld door erkenningen te geven aan woonzorgcentra (de rusthuizen) en subsidies voor gezinszorg aan huis.

We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding, drinkbaar water, giftige stoffen in huis of buitenshuis, organiseren we grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, helpen we mensen van hun verslaving af, enzovoorts.

We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale 'epidemieën'.

En we helpen de mensen om hun zorg betaalbaar te houden. Voor de Vlaamse zorgverzekering die we hier organiseren, betaalt elke Vlaming een bijdrage, maar in ruil krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig hebben.

Er zijn nog duizend-en-één dingen die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

Contactgegevens

Adres

Agentschap Zorg en Gezondheid

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 33), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 35 00
Fax
02 553 35 84

Contactpersonen

Waarnemend administrateur-generaal

Moykens Karine

Afdelingshoofd

De Boeck Tom

Afdelingshoofd

De Schutter Iris

Afdelingshoofd

Jacob Koenraad

Afdelingshoofd

Meurisse Xavier

Afdelingshoofd

Vermeire Tom

Woordvoerder

Moonens Joris

Woordvoerder-vervanger

Vandenreyt Ria

Communicatieverantwoordelijke

Van Offenwert Goedele

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

de Beyter Liesbeth

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid" (B.S. 07.06.2004) inwerkinggetreden bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein (B.S. 31.05.2006)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.