Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 37), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 07 25

Bevoegdheden

De afdeling Vlaamse Sociale bescherming organiseert de Vlaamse sociale bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren wordt uitgebouwd. Elke inwoner van Vlaanderen betaalt nu al elk jaar een premie voor deze Vlaamse sociale bescherming. Daarmee worden de tegemoetkomingen betaald, meer bepaald het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de Vlaamse zorgverzekering ), het zorgbudget voor personen met een handicap (of basisondersteuningsbudget), het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd).

Hiernaast komt de Vlaamse sociale bescherming voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van mobiliteitshulpmiddelen, en voor het onderhoud en de herstelling ervan. De Vlaamse sociale bescherming betaalt tenslotte ook voor een groot deel de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…).

De opdracht van de afdeling houdt onder andere in:

  • de financiën van de Vlaamse sociale bescherming beheren
  • de zorgkassen aansturen en een eigen Vlaamse zorgkas uitbaten
  • bezwaren en boetes behandelen.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Meurisse Xavier