Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 37), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 46 90
Fax
02 553 07 25
E-mail
vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be
Website
http://www.vlaamsesocialebescherming.be
Openingsuren
Maandag
9:00 - 16:30
Dinsdag
9:00 - 16:30
Woensdag
9:00 - 16:30
Donderdag
9:00 - 16:30
Vrijdag
9:00 - 16:30

Administratieve geldboetes Vlaamse Sociale Bescherming:
02 553 46 54
www.vlaamsesocialebescherming.be/boete

Vrijstellingen Vlaamse Sociale Bescherming:
02 553 46 60
of vsb.europa@vlaanderen.be

Basisondersteuningsbudget (ook wel zorgbudget voor personen met een handicap):
02 553 46 54
of vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden):
02 553 46 54
of vsb.zorgbudgetouderen@vlaanderen.be

Bevoegdheden

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger Vlaams Zorgfonds) beheert de Vlaamse sociale bescherming. Mensen die veel zorg nodig hebben, krijgen via de Vlaamse sociale bescherming:

  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering)
  • het zorgbudget voor mensen met een beperking (vroeger het basisondersteuningingsbudget)
  • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • terugbetaling van een mobiliteitshulpmiddel

Het Agentschap:

  • staat in voor de financiering van een groot deel van de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…)
  • geeft beleidsondersteuning en ontwikkelt regelgeving
  • erkent, subsidieert en controleert de verschillende zorgkassen
  • behandelt dossiers over de vrijstelling van aansluitingsplicht voor de zorgverzekering
  • legt administratieve geldboetes op en volgt dossiers in verband met bezwaren en afbetalingsplannen op.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Dewolf Dirk