• zorgt met betrekking tot de thema’s welzijn, volksgezondheid en gezin voor strategiebepaling en strategische plannen:
  • levert input voor het regeerakkoord, de beleidsnota’s en beleidsbrieven
  • geeft advies aan de minister, de beleidsraad en het managementcomité
  • ontwikkelt beleidsvoorstellen voor het hele beleidsdomein
 • is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding:
  • neemt het voortouw bij het thematisch uitwerken van beleidsdossiers en (regelgevende) concepten
  • volgt trends, feiten en actuele gebeurtenissen in het beleidsdomein
  • definieert voorstellen van beleidsprioriteiten, aandachtspunten en risicofactoren
  • volgt de werkzaamheden van het Vlaams Parlement en van de andere overheden
  • bouwt netwerken uit: intern, beleidsdomeinoverschrijdend en extern
  • onderhoudt contacten met het werkveld en de sectoren, met officiële instanties en met wetenschappelijke kringen
  • voert mee het projectmanagement van agentschapoverschrijdende projecten
 • stemt het beleid mee af op beleidsontwikkelingen op lokaal, regionaal of federaal niveau
 • coördineert het wetenschappelijk onderzoek als instrument van beleidsevaluatie voor het beleidsdomein
 • adviseert over en werkt mee aan de opmaak van regelgeving, in afspraak met de entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bewaakt mee de kwaliteit van de regelgeving en volgt mee internationale juridische ontwikkelingen op
 • volgt in afspraak de juridische geschillen op voor de entiteiten van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • geeft juridisch advies over de interpretatie en de toepassing van regelgeving, voornamelijk betreffende het juridisch kader waarin het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin fungeert
 • stuurt het beleidsontwikkelingsproject Flanders‘ Care aan, net zoals de Vlaamse Ouderenraad
 • stelt documentaire informatie binnen het beleidsdomein ter beschikking via online diensten en een bibliotheek
 • coördineert de werkzaamheden voor specifieke thema’s en onderwerpen, zoals de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) en vraagstukken sociaal recht
 • verzorgt het secretariaat van de kamer voor welzijnsvoorzieningen van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Beleidsontwikkeling WVG

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Bedert Patrick