• bouwt het informatiebeleid uit voor het departement ten einde beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie te optimaliseren
  • staat in voor de advisering en uitvoering van de digitalisering en ICT-instrumenten voor het departement, en coördineert de ICT-basisuitrusting voor het departement
  • bouwt het communicatiebeleid van het departement uit en ondersteunt de afdelingen bij hun communicatie
  • coördineert het magazine Weliswaar ((opent in nieuw venster)) (op papier en online)
  • biedt de Sociale Kaart ((opent in nieuw venster)) aan als instrument om het aanbod van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers op een gerichte manier te vinden
  • biedt de Rechtenverkenner ((opent in nieuw venster)) aan als instrument om het aanbod van sociale rechten door verschillende overheden voor burgers en kwetsbare groepen in een online overzicht terug te vinden
  • coördineert de klachtenbehandeling voor het Departement WVG en is aanspreekpunt voor de gecoördineerde rapportering van het beleidsdomein WVG
  • verzorgt het secretariaat van de beleidsraad WVG

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Communicatie en Informatie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Moens Luc