Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling HR en Organisatie

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 31 52
E-mail
hro.dwvg@vlaanderen.be

Bevoegdheden

De afdeling HR en Organisatie staat in voor:

  • de uitwerking van het strategisch HR- en organisatiebeleid van het Departement WVG
  • de werving van personeelsleden voor het Departement WVG
  • de ondersteuning van de personeelsadministratie voor het Departement WVG
  • het initiëren van vormings- en HRM-projecten voor het Departement WVG
  • de coördinatie van organisatievraagstukken en overlegorganen voor het Departement WVG
  • de coördinatie van de begroting voor het beleidsdomein WVG
  • de ondersteuning en interne controle van de financiële processen voor het Departement WVG en agentschap Zorg en Gezondheid
  • de ondersteuning (van deelaspecten) van facilitaire dienstverlening voor het Departement WVG
  • het beheer en de uitbating van het domein Groendaalheyde.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vanwalleghem Anne