Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Justitiehuizen

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 34 66
E-mail
justitiehuizen.hoofdbestuur@vlaanderen.be
Website
http://www.justitiehuizen.be

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Dominicus Hans

Bevoegdheden

De afdeling Justitiehuizen staat in voor:

  • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive
  • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure
  • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure
  • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/ of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming
  • het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve wijzen van conflicthantering en sanctionering
  • het uitvoeren en opvolgen van justitiabelen onder elektronisch toezicht (Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht)
  • beleidsvoorbereidend werk gericht op een coherente uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen
  • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering van de opdrachten.
  • het uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden van sector-overschrijdende samenwerkingsverbanden en netwerken op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg