• geeft investeringssubsidies en/of overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden: aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor thuiszorg, voorzieningen voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • draagt bij tot de bevordering van kennis en expertise op financieel en bouwtechnisch vlak wat de realisatie van welzijns- en zorginfrastructuur betreft
  • wijst de middelen die vanuit het Klimaatfonds aan WVG worden toebedeeld toe onder de vorm van investeringsbetoelaging toegewezen aan voorzieningen
  • geeft subsidies voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in WVG-voorzieningen
  • verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van de Technische Commissie Brandveiligheid (ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en kinderopvang) en van de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling VIPA

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 34), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
n.v.t.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boom Ivan