Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling VIPA

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 34), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
n.v.t.

Bevoegdheden

  • geeft investeringssubsidies en/of overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden: aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor thuiszorg, voorzieningen voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • draagt bij tot de bevordering van kennis en expertise op financieel en bouwtechnisch vlak wat de realisatie van welzijns- en zorginfrastructuur betreft
  • wijst de middelen die vanuit het Klimaatfonds aan WVG worden toebedeeld toe onder de vorm van investeringsbetoelaging toegewezen aan voorzieningen
  • geeft subsidies voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in WVG-voorzieningen
  • verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van de Technische Commissie Brandveiligheid (ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en kinderopvang) en van de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.

Contactpersonen

Woordvoerder

Wyseur Liesbeth