• zorgt via de erkenning, ondersteuning of subsidiëring van organisaties, instellingen en lokale besturen voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid op het vlak van:
  • armoedebestrijding WVG
  • samenlevingsopbouw
  • vrijwilligerswerk
  • algemeen welzijnswerk
  • slachtofferhulp
  • hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
  • schuldbemiddeling
  • (lokale) ouderenbeleidsparticipatie
  • lokaal sociaal beleid, inclusief geïntegreerd breed onthaal
  • werk-zorg: activeringstrajecten (casemanagement zorg) en arbeidsmatige activiteiten
  • juridische eerstelijnsbijstand
 • levert beleidsinformatie aan en neemt initiatieven op het gebied van communicatie over en sensibilisering voor de voorgaande materies
 • voert financiële sectoranalyses uit over WVG-sectoren
 • ondersteunt de uitvoering van VIA5
 • coördineert en ondersteunt lokaal sociaal beleid
 • coördineert en ondersteunt het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid
 • coördineert en ondersteunt de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
 • geeft advies aan de Federale Overheidsdienst Financiën over de belastingvrijstelling voor giften aan bepaalde organisaties in de welzijnssector
 • staat in voor de uitbetaling van leefvergoedingen aan personen die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 33 60

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Enghien Marijke