Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 31), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 34 34
E-mail
contact.zorginspectie@vlaanderen.be
Website
http://www.departementwvg.be/zorginspectie

Bevoegdheden

  • inspecteert voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein WVG worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd
  • rapporteert na elke inspectie over de bevindingen
  • levert beleidsgerichte input aan

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Barbé Patrick