Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie GHZ en KO

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 31), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

  • inspecteert voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein WVG worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd
  • rapporteert na elke inspectie over de bevindingen
  • levert beleidsgerichte input aan

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Barbé Patrick