Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Diensten van de Secretaris-generaal

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 31 24
Fax
02 553 31 40
E-mail
info.dwvg@vlaanderen.be

Bevoegdheden

  • verzorgt de directe, persoonlijke ondersteuning van de leidend ambtenaar van het Departement WVG
  • ondersteunt de Secretaris-generaal bij zijn/haar opdracht om het departement aan te sturen op strategische lijnen
  • ondersteunt de Secretaris-generaal bij de positionering van het departement in het beleidsdomein en in de Vlaamse overheid
  • coördineert de werkzaamheden voor specifieke thema’s en onderwerpen, zoals de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) en vraagstukken sociaal recht

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Moykens Karine