Algemene contactgegevens

Adres

Jongerenwelzijn
Fonds Jongerenwelzijn

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 35), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 31 55
Fax
02 553 31 85
E-mail
afdelingSOD@jongerenwelzijn.be

Bevoegdheden

  • financiert de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en van de wet van 8 april 1965 betreffende de maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
  • organiseert de inning van de kinderbijslagen en van de bijdragen in de onderhouds- en behandelingskosten
  • financiert de werking, de uitbouw en het onderhoud van de gemeenschapsinstellingen