• verricht het beleidsvoorbereidende werk rond de jeugdhulpverlening
  • biedt inhoudelijke ondersteuning aan de ondersteuningscentra jeugdzorg, de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand en de intersectorale toegangspoorten
  • zorgt voor de programmatie en de erkenning van de private voorzieningen in de jeugdbijstand
  • beheert het Fonds Jongerenwelzijn
  • subsidieert private voorzieningen, pleeggezinnen en vernieuwende initiatieven
  • organiseert de informatielijn van de bijzondere jeugdbijstand (JO-lijn)

Fusie Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

In april 2019 vond de juridische fusie plaats van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn tot het eengemaakte agentschap Opgroeien. Dat biedt veel kansen om overkoepelend te werken en losser te komen van de bestaande strikte opdeling van agentschappen en afdelingen, waardoor meer ruimte komt voor synergie en innovatie. De merken Jeugdhulp en Kind en Gezin zullen daarbij het aanbod vormen van Opgroeien.

Algemene contactgegevens

Adres

Opgroeien (Jeugdhulp)

Hallepoortlaan 27 (bus 32), 1060 Sint-Gillis

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 31 85

Contactpersonen

Algemeen directeur

Vanobbergen Bruno

Administrateur-generaal

Verhegge Katrien