• financiert de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en van de wet van 8 april 1965 betreffende de maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
  • organiseert de inning van de kinderbijslagen en van de bijdragen in de onderhouds- en behandelingskosten
  • financiert de werking, de uitbouw en het onderhoud van de gemeenschapsinstellingen

Algemene contactgegevens

Adres

Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis (Brussel), België

Routeplanner opent in nieuw venster

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Fonds Jongerenwelzijn (FJW) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dat decreet trad in werking op 1 januari 2007.

Teneinde de regelgeving inzake bijzondere jeugdbijstand in een goed gestructureerd, duidelijker leesbaar decreet op te nemen, werd bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 opgeheven en geïntegreerd in het decreet van 7 mei 2008. Dit laatste decreet is in werking getreden op 2 maart 2009.