De afdeling Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank biedt inhoudelijke ondersteuning aan:

  • de ondersteuningscentra jeugdzorg
  • de sociale diensten van de jeugdrechtbanken.

Contactgegevens