Algemene contactgegevens

Adres

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen. Daarnaast beheert de afdeling het Europees Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Europees Globalisatiefonds (EGF).

Tot eind 2015 werd deze opdracht uitgevoerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw. Sinds 1 januari 2016 beheert de nieuwe afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) de middelen uit het Operationeel Plan 2014-2020. Het ESF-Agentschap zal de opdrachten uit het Operationeel Plan 2007-2013 afwerken.

Afdeling ESF en Ondernemen zet middelen in om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van de ontvangen middelen komt van de Europese Unie. De Vlaamse Overheid en de private sector passen de rest bij.

De afdeling bestaat uit twee operationele diensten:

  • De dienst Werkzoekenden is verantwoordelijk voor de oproepen waarin de werkzoekenden de finale doelgroep zijn.
  • De dienst Werkenden is verantwoordelijk voor de oproepen waarin werkenden of werkgevers de finale doelgroep uitmaken.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vervloet Louis