Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel

Routeplanner

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 227 63 93
Fax
02 217 46 12
E-mail
info@syntravlaanderen.be
Website
http://www.syntravlaanderen.be

Bevoegdheden

Syntra Vlaanderen is belast met de detectie van de behoeften, de planning, de erkenning, de subsidiëring, de opvolging en de certificering van, en het toezicht op:

  • een aangepast en zo uitgebreid mogelijk specifiek vormingsaanbod en de bijbehorende begeleiding, onder de vorm van de leertijd, gecertificeerde opleidingen en niet - gecertificeerde opleidingen
  • arbeidsmarktgerichte competentieopleidingen en de bijbehorende begeleiding (ook op de werkvloer) in het kader van de op te richten sectorale competentiecentra, in samenwerking met onder meer VDAB en de sectoren of de sectorale vormingsfondsen
  • de uitvoering van projecten van de Vlaamse Regering en van de Europese Unie rond opleiding, permanente vorming en begeleiding.

Contactpersonen

Waarnemend gedelegeerd bestuurder

Vanderpoorten Dirk

Communicatieverantwoordelijke

Waegeman Karolien