Algemene contactgegevens

Adres

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner
Email
adviesenondersteuning.onderwijspersoneel.agodi@vlaanderen.be
Fax
02 553 65 25
Telefoon
02 553 65 09

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Panneels Herman

Bevoegdheden

 • volgt van dichtbij de ontwikkeling van de regelgeving over onderwijspersoneel en geeft daarover advies
 • ondersteunt de werkstations van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken
 • behandelt dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen buiten dienstverband en beroepsziekten van de personeelsleden van het onderwijs
 • beantwoordt principiële juridische vragen over de onderwijsreglementering op het vlak van personeel
 • behandelt en volgt de rechtszaken (burgerlijke zaken en Raad van State) over personeelsaangelegenheden
 • bewaakt de correcte werking van het salarissysteem, waarmee het onderwijspersoneel wordt uitbetaald en de voornaamste sociale en fiscale verplichtingen worden vervuld
 • is verantwoordelijk voor bepaalde niveau-overschrijdende aspecten van personeelsdossiers, zoals het bijsturen van betalingsgegevens
 • spreekt zich uit over dossiers inzake het in aanmerking nemen van vroegere diensten voor de salarisanciënniteit
 • zorgt voor de budgettaire verwerking van de salarisbetalingen, de fiscale en sociale werkgeversverplichtingen, en ondersteunt de begrotingsopmaak voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
 • coördineert de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie
 • zorgt voor de afhandeling en terugbetaling van de schuldvorderingen voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, en voor de fietsvergoeding van het onderwijspersoneel
 • zorgt voor de afhandeling en uitbetaling van de onkosten voor bedrijfsrevisoren voor schoolbesturen (grote vzw's)
 • zorgt voor de terugbetaling van de schuldvorderingen voor de bestaanszekerheidsvergoeding voor de busbegeleiders