Algemene contactgegevens

Adres

Departement Financiën en Begroting
Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 61), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Email
bobfo@fb.vlaanderen.be
Fax
02 553 50 58
Telefoon
02 430 83 33

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Nerum Birgitt

Bevoegdheden

De Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO):

 • coördineert en ondersteunt het begrotingsproces, meer bepaald de opmaak van de meerjarenraming en de jaarlijkse begroting
 • verstrekt advies bij de begrotingsuitvoering door de opmaak van begrotingsakkoorden
 • is bevoegd voor beleidsondersteuning en regelgeving m.b.t. de belastingen waarvoor de Vlaamse belastingdienst de invordering niet verzekert
 • is bevoegd voor de Vlaamse financiële, budgettaire en boekhoudregelgeving
 • doet juridische ondersteuning en secretariaat van de Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen
 • is verantwoordelijk voor het kas-, schuld- en waarborgbeleid
 • raamt de financieringsbehoefte op lange en korte termijn, aan de hand van realisaties en kasramingen, evaluatie van financiële projecten en producten inzake lange-termijn stabiliteit en houdbaarheid
 • realiseert waar mogelijk een optimalisatie bij de financiering van ESR-geconsolideerde entiteiten
 • beheert het Vlaams Fonds voor de Lastendelgingen en voert de taken uit
 • organiseert de pooling van de verzekeringsovereenkomsten gesloten door of voor rekening van de agentschappen zoals omschreven in artikel 10, 11 en 13 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 evenals voor de instellingen zoals bedoeld in artikel 38 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003
 • is verantwoordelijk voor de backoffice activiteiten inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer.