Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Schutter Iris

Teamverantwoordelijke

Bautmans Bart

Teamverantwoordelijke

Wildemeersch Dirk

Teamverantwoordelijke

Vandenbulcke Pieter

Bevoegdheden

De afdeling Preventie verenigt alles wat gaat over het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziektes en aandoeningen:

 • behalen van de gezondheidsdoelstellingen door de bijhorende actieplannen uit te voeren. Deze gaan over:
  • gezonde voeding en beweging
  • tabak, alcohol en drugs
  • ongevallenpreventie
  • zelfdoding
  • kankeropsporing (via bevolkingsonderzoeken)
  • vaccinatie
 • andere preventiethema's zoals seksuele gezondheid en opsporing van aangeboren stofwisselingsziekten
 • erkennen en subsidiëren van partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, locoregionale netwerken (Logo's) e.a.
 • adviseren over en toezicht houden op een gezond leefmilieu. Het gaat dan over:
  • de kwaliteit van de omgevingslucht
  • de kwaliteit van het drinkwater, putwater, oppervlaktewater, grondwater
  • bodemverontreiniging
  • ongezonde woningen
  • zwembaden en open zwemgelegenheden
  • kampeerterreinen
  • begraafplaatsen en ziekenhuishygiëne
 • de bestrijding van infectieziekten (o.a. uitbraken of epidemieën voorkomen, beperken en opvolgen);
 • de coördinatie en opvolging van vaccinatieprogramma's.

Om die activiteiten te kunnen uitvoeren beschikt de afdeling over een buitendienst in elke provincie.