Algemene contactgegevens

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.vlaamsesocialebescherming.be
Email
vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be
Fax
02 553 07 25
Telefoon
02 553 46 90

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Meurisse Xavier

Bevoegdheden

De afdeling Vlaamse Sociale bescherming organiseert de Vlaamse sociale bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren wordt uitgebouwd. Elke inwoner van Vlaanderen betaalt nu al elk jaar 50 of 25 euro voor deze Vlaamse sociale bescherming. Daarmee worden de tegemoetkomingen betaald, meer bepaald het basisondersteuningsbudget, de Vlaamse zorgverzekering en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Vanaf 2018 gaan we stap voor stap naar een nieuwe financiering van thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.

De opdracht van de afdeling houdt onder andere in:

  • de financiën van de Vlaamse sociale bescherming beheren
  • de zorgkassen aansturen en een eigen Vlaamse zorgkas uitbaten
  • bezwaren en boetes behandelen.