Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 30), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.welzijnensamenleving.be
Website
http://www.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid
Email
welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be
Fax
02 553 33 60
Telefoon
02 553 33 30

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Enghien Marijke

Bevoegdheden

 • zorgt via de erkenning, ondersteuning of subsidiëring van organisaties, instellingen en lokale besturen voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid op het vlak van:
  • armoedebestrijding WVG
  • Samenlevingsopbouw
  • vrijwilligerswerk
  • algemeen welzijnswerk
  • slachtofferhulp
  • hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
  • schuldbemiddeling
  • (lokale) ouderenbeleidsparticipatie
  • werk-zorg: activeringstrajecten (casemanagement zorg) en arbeidsmatige activiteiten
 • levert beleidsinformatie aan en neemt initiatieven op het gebied van communicatie over en sensibilisering voor de voorgaande materies
 • voert financiële sectoranalyses uit over WVG-sectoren
 • ondersteunt de uitvoering van VIA5
 • coördineert en ondersteunt lokaal sociaal beleid
 • coördineert en ondersteunt de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en de Vlaamse zorg voor geïnterneerden
 • geeft advies aan de Federale Overheidsdienst Financiën over de belastingvrijstelling voor giften aan bepaalde organisaties in de welzijnssector
 • staat in voor de uitbetaling van leefvergoedingen aan personen die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken