Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

North Gate III

Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
0800 12 033
Fax
0800 120 57
Email
statbel@economie.fgov.be
Website
http://statbel.fgov.be

Bevoegdheden

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) van de Federale overheidsdienst Economie verzamelt cijfergegevens en verspreidt statistieken over de

 • bevolking
 • arbeidsmarkt en levensomstandigheden
  • werkgelegenheid en werkloosheid
  • lonen
  • beroepsopleidingen en onderwijsniveau
  • tijdsbesteding
 • economie
  • consumptieprijzen en de conjunctuurindicatoren
  • ondernemingen (levensloop, structurele gegevens en het ICT-gebruik)
  • kleinhandel, industrie en bouw, landbouw en gezondheidssector.