Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be
Website
http://www.vlaamserand.be
Website
http://brussel.vlaanderen.be
Website
http://www.taalwetwijzer.be
Email
rand@vlaanderen.be
Email
brussel@vlaanderen.be
Email
stedenbeleid@vlaanderen.be
Fax
02 553 43 01
Telefoon
02 553 01 78

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Stevens Carolina

Bevoegdheden

De afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand coördineert, ondersteunt en versterkt:

 • het stedenbeleid
 • de inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden:
  • bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel
  • gemeenschapsvoorzieningen
  • het EVA Muntpunt vzw
  • en het beheer van het Brusselfonds
 • het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand met inbegrip van de integratie van anderstaligen door onder andere geïntegreerde initiatieven
 • het EVA vzw De Rand.

Verder zitten er ook een vijftal strategische projecten gepositioneerd in de afdeling:

 • Schaaldifferentiatie
 • Belfortprincipe
 • opstart Kenniscentrum
 • Interbestuurlijke ICT en e-government
 • Transversaal Stedenbeleid.