Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Coördinatie Brussel

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://brussel.vlaanderen.be
Email
brussel@vlaanderen.be
Fax
02 553 56 34
Telefoon
02 553 56 28

Bevoegdheden

 • initieert en coördineert een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden
  • bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel
  • uitbouw en ondersteuning van gemeenschapsvoorzieningen
  • EVA Muntpunt vzw
  • beheer van het Vlaams Brusselfonds
  • Taalwetwijzer
 • verricht studieopdrachten en zet eigen projecten en communicatiecampagnes op, onder andere ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel
 • bevordert de ontsluiting, de toegankelijkheid en de uitbouw van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen en van Muntpunt, het Vlaams communicatiehuis in Brussel
 • verzorgt en ontwikkelt een dienstverleningspakket met informatie en advies over de toepassing van de taalwetgeving en over taalconflicten