Algemene contactgegevens

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://fin.vlaanderen.be
Email
departementfb@fb.vlaanderen.be
Fax
02 553 58 02
Telefoon
0493 31 63 02

Contactpersonen

Secretaris-generaal

Algoed Koen

Bevoegdheden

 • is belast met de beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit
 • maakt de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting op en voert de begroting uit via de aanmaak van begrotingsakkoorden
 • is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Vlaamse overheid, meer bepaald:
  • het beheer van de kas, de schulden en de waarborgen
  • de opvolging, certificering van en rapportering over de begrotings- en boekhoudverrichtingen en het beschikbaar stellen van beleidsinformatie op macroniveau
  • de betrouwbaarheid, correctheid en volledigheid van de gegevens over de begrotingsuitvoering en boekhouding
 • vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor het financiële beheer van de departementen en agentschappen van de verschillende beleidsdomeinen
 • zorgt voor de centrale uitbetaling van de zogenaamde derdengeschillen