Algemene contactgegevens

Adres

Departement Landbouw en Visserij

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 40), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Email
ria.vanhoeck@lv.vlaanderen.be
Fax
02 552 77 01
Website
http://www.vlaanderen.be/landbouw
Telefoon infolijn
02 552 77 72

Contactpersonen

Secretaris-generaal

De Clercq Patricia

Communicatieverantwoordelijke

Vanslembrouck Nele

Data Protection Officer

Tollebeek Bart

Bevoegdheden

  • is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering
  • schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt
  • werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen plattelandsbeleid
  • stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan
  • treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met andere overheden
  • bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en -evaluatie
  • zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, soms de uitvoering, alsook de evaluatie van het beleid