Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Adviseur

Clybouw Eddie

Eerste voorzitter

Storms Eddy

Hoofdgriffier

Vercaemer Xavier

Bestuursrechter

Van Acker Filip

Bestuursrechter

Lievens Hilde

Bestuursrechter

De Clercq Nathalie

Bestuursrechter

Vervoort Pieter Jan

Bestuursrechter

De Roo Karin

Bestuursrechter

Van Asch Marc

Adviseur

Denys Steven

Bestuursrechter

Louage Pascal

Bestuursrechter

De Wolf Geert

Bevoegdheden

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zorgt voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van:

  • het Milieuhandhavingscollege
  • de Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De DBRC zorgt voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van de rechtscolleges met het oog op het garanderen van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming binnen een redelijke termijn.