Algemene contactgegevens

Adres

Departement Landbouw en Visserij
Dienst Visserij

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 40), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Email
gilbert.crauwels@lv.vlaanderen.be

Contactpersonen

Waarnemend afdelingshoofd

Crauwels Gilbert

Bevoegdheden

De Dienst Visserij staat in voor een integrale duurzame aanpak van het zeevisserijbeleid, inclusief het aquacultuurbeleid:

  • ontwikkeling van het Vlaams beleid en medeontwikkeling van het Europees beleid en bijhorende EU-regionaal beleid, inclusief de Gemeenschappelijke Marktordening, het controlebeleid als het ondersteuningsbeleid
  • concrete uitvoering van bovenstaand beleid, bv. erkenning van producentenorganisaties, uitvoering van controles op zee, op veilingen en vanuit de lucht of via satelliet, alsook het verlenen van steun vanuit het EFMZV en FIVA.