Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
ekg.omgeving@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 11 20

Bevoegdheden

  • beleidsontwikkeling en -voorbereiding
  • regelgeving, juridische ondersteuning en instrumentarium
  • beleidsuitvoering

van het omgevingsbeleid inzake klimaat, lucht, energie, groene economie en diepe ondergrond (o.a. verdere uitwerking, uitvoering en opvolging van het Vlaams klimaat- en energiepact en van de genomen engagementen hierin).