Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 (bus 100), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://socialsecurity.belgium.be/nl
Website
http://www.socialezekerheid.be
Telefoon
02 528 60 11
Email
social.security@minsoc.fed.be

Bevoegdheden

Op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vindt u informatie over

  • het stelsel van de sociale zekerheid in ons land
  • rechten en plichten van de sociaal verzekerde
  • online aangiftes door ondernemingen in verband met de sociale zekerheid.

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere

  • arbeidsongevallen
  • kinderbijslag
  • ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
  • werkloosheid en stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioenen)
  • pensioenen
  • uitkeringen voor gehandicapten.