• stelt aan de overheid alle mogelijke maatregelen voor om de volksgezondheid te bevorderen,
  • vergewist zich ervan dat de beroepsbeoefenaars de maatregelen uitvoeren die door de Minister van Volksgezondheid zijn uitgevaardigd; maatregelen die erop gericht zijn quarantaineziekten (gele koorts, pest, cholera) of overdraagbare ziekten (van bacteriële, virale, parasitaire, … oorsprong) te voorkomen of te bestrijden.
  • is het controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen:
    • ziet toe op de fysische en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars
    • ziet toe dat de gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de vigerende wetgeving,
  • spoort onwettige uitoefening van gezondheidszorgberoepen op,
  • ziet toe op de organisatie van de wachtdiensten.

Contactgegevens

Adres

Provinciale Geneeskundige Commissie Oost-Vlaanderen
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Kouterpoort

Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 524 99 78
Openingsuren
Woensdag
14:00 - 16:00
Donderdag
14:00 - 16:00