• stelt aan de overheid alle mogelijke maatregelen voor om de volksgezondheid te bevorderen,
  • vergewist zich ervan dat de beroepsbeoefenaars de maatregelen uitvoeren die door de Minister van Volksgezondheid zijn uitgevaardigd; maatregelen die erop gericht zijn quarantaineziekten (gele koorts, pest, cholera) of overdraagbare ziekten (van bacteriële, virale, parasitaire, … oorsprong) te voorkomen of te bestrijden.
  • is het controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen:
    • ziet toe op de fysische en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars
    • ziet toe dat de gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de vigerende wetgeving,
  • spoort onwettige uitoefening van gezondheidszorgberoepen op,
  • ziet toe op de organisatie van de wachtdiensten.

Contactgegevens

Adres

Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FAC Kamgebouw

Koning Albert I-laan 1 bus 1, 8200 Brugge, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 524 79 30
Fax
02 524 79 33
Openingsuren
Maandag
9:30 - 12:00 en 14:00 - 15:15
Dinsdag
9:30 - 12:00 en 14:00 - 15:15