Algemene contactgegevens

Adres

Ombudsdienst voor Energie

North Gate II

Koning Albert II laan 8 (bus 6), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.ombudsmanenergie.be
E-mail
klacht@ombudsmanenergie.be
Telefoon
02 211 10 60
Contactformulier
http://www.ombudsmanenergie.be/nl/klacht-indienen
Fax
02 211 10 69

Bevoegdheden

De Ombudsdienst Energie behandelt als federale dienst klachten over de werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt. U kunt bij deze dienst terecht wanneer u met uw klacht geen gehoor vindt bij uw energieleverancier of netbeheerder.

De ombudsdienst heeft als opdracht:

  • alle klachten van eindafnemers (klanten) te beoordelen en te onderzoeken die te maken hebben met de activiteiten van elektriciteits- en aardgasbedrijven.
  • te bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de eindafnemers (klanten).
  • een aanbeveling te richten aan de elektriciteits- en aardgasbedrijven in geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt.

Belangrijk: klachten zijn pas ontvankelijk wanneer de klager eerst stappen heeft ondernomen bij het betrokken elektriciteits- of gasbedrijf. Pas wanneer u geen bevredigende oplossing kreeg bij de energieleverancier of netbeheerder, is een schriftelijke klacht bij de ombudsdienst mogelijk.

Klachten moeten schriftelijk (via brief of e-mail of online klachtenformulier) worden overgemaakt. U moet uw volledige persoonsgegevens, een beschrijving van het conflict en de eventuele nodige bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld facturen, brieven,...).