Algemene contactgegevens

Adres

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-Generaal Gezondheidszorg

Eurostation II

Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Sint-Gillis, België

Routeplanner
Telefoon
02 524 76 24