Algemene contactgegevens

Adres

Martelaarsplein 19, 1000 Brussel

Routeplanner
Email
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
Fax
02 552 60 01
Telefoon
02 552 60 00

Organogram

Geert Bourgeois

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel
  • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme
  • het beleidsveld onroerend erfgoed
  • het protocol