Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
gelijkekansen@vlaanderen.be
Email
integratie@vlaanderen.be
Website
http://www.integratiebeleid.vlaanderen.be
Website
http://www.gelijkekansen.vlaanderen.be
Fax
02 553 43 01
Telefoon
02 553 40 38

Afdelingen

Bevoegdheden

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering treedt op als beleidsvoorbereidende entiteit voor:

  • het extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering
  • en het extern verzelfstandigd agentschap 'Inter' (Toegankelijk Vlaanderen).

De afdeling staat onder meer in voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het verticale beleid inzake integratie en inburgering en met betrekking tot gelijke kansen
  • de vaststelling van inbreuken en opleggen van geldboetes met betrekking tot het inburgeringsbeleid
  • de verdeling van werking- en projectsubsidies.