Algemene contactgegevens

Adres

IN-Gent, Integratie en Inburgering Gent

Website
http://www.in-gent.be
Email
info@in-gent.be
Telefoon
09 265 78 40
Email
arent.meirhaeghe@in-gent.be
Telefoon
+32479545642

Bevoegdheden

IN-Gent is het stedelijke agentschap voor integratie en inburgering in Gent. Het agentschap draagt bij aan de algemene doelstellingen van het Vlaams integratiebeleid.

IN-Gent vervult dezelfde opdrachten als het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering, maar dan op het grondgebied van de eigen stad:

 • advies en begeleiding geven aan burgers via inburgeringstrajecten en via een trajectmatig vormings- en begeleidingsaanbod, met het oog op evenredige participatie van personen van vreemde herkomst
 • de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van vreemde herkomst verhogen via:
  • taalbeleid en taalpromotie
  • integratiewerk
  • juridische adviesverlening
  • en de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen
 • bijdragen tot het maatschappelijk draagvlak voor het samenleven in diversiteit
 • advies en ondersteuning geven in functie van een inclusief en gecoördineerd integratiebeleid.