Algemene contactgegevens

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Email
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be
Fax
02 552 64 01
Telefoon
02 552 64 00

Contactpersonen

Raadgever woonzorg

Baeyens Ann

Raadgever justitie

Bleys Nancy

Raadgever algemeen beleid

Brouns Jo

Adjunct-kabinetschef welzijn, gezin

Casteur Peter

Raadgever personen met een handicap

Curinckx Dirk

Kabinetschef

Cloet Margot

Raadgever Vlaams decreet sociale bescherming

Derieuw Sandra

Raadgever privé-secretaris

Farih Nawal

Raadgever woordvoerder

Krols Nico

Raadgever ouderenzorg - lokaal

Mathei Steven

Raadgever kinderbijslag

Meganck Joris

Raadgever geestelijke gezondheidszorg en preventie

Plessers Bert

Raadgever voorzitter taskforce persoonsvolgende financiering kinderen en jongeren

Sabbe Bart

Raadgever sociaal overleg

Spillebeen Jozef

Raadgever ziekenhuizen

Tambeur Wim

Raadgever gezondheidszorg

Van Ackere Regine

Raadgever ouderenzorg

Van Den Heuvel Bernadette

Adjunct-kabinetschef gezondheid

Verlinde Caroline

Raadgever kabinetssecretaris

Westhovens Hanne

Raadgever financiën en begroting

Willems Mattias

Raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit

Wouters Willem

Raadgever postregistratie, IT en opvolging dossiers

Biesemans Daniëlle

Raadgever

Theunis Marie-Claire

Organogram

Jo Vandeurzen

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.