Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Kabinetschef algemeen beleid

Cobbaert Lieven

Adjunct-kabinetschef algemeen beleid

Vanhooren Romina

Raadgever economie en werk

De Baere Griffin

Adjunct-kabinetschef algemeen beleid

D'Hauwers Rudi

Raadgever welzijn, gezondheid en gezin

Vander Elst Stijn

Raadgever toerisme, energie en onderwijs

Beysens Julie

Raadgever landbouw, visserij, leefmilieu en ruimtelijke ordening

Luypaert Ingo

Raadgever onderwijs

Surmont Jill

Raadgever welzijn en wonen

Gysels Kris