Contactpersonen

Raadgever toerisme, energie en onderwijs

Beysens Julie

Kabinetschef algemeen beleid

Cobbaert Lieven

Raadgever economie en werk

De Baere Griffin

Raadgever welzijn en wonen

Gysels Kris

Raadgever landbouw, visserij, leefmilieu en ruimtelijke ordening

Luypaert Ingo

Raadgever onderwijs

Surmont Jill

Raadgever welzijn, gezondheid en gezin

Vander Elst Stijn