Contactpersonen

Data Protection Officer

De Meester Niek

Raadgever woordvoerder

Budts Gerrit

Raadgever natuur

Cardoen Filiep

Raadgever ruimtelijke ordening

Claeys Ignaas

Raadgever landbouw/visserij

Cool Annie

Raadgever ruimtelijke ordening

De Boeck Simon

Raadgever kabinetssecretaris

De Meester Niek

Raadgever klimaat

De Smedt Sam

Adjunct-kabinetschef leiding cel leefmilieu en natuur

Geerts Hugo

Raadgever land, grond en mest

Grauwels Kevin

Raadgever communicatie

Knop Hans

Adjunct-kabinetschef landbouw, visserij en platteland

Lysens Anneloes

Raadgever budget

Maertens Mathias

Raadgever communicatie

Polfliet Helena

Raadgever privé-secretaris

Soons Wim

Kabinetschef

Sterckx Thomas

Raadgever delfstoffen

Timmermans Peter

Raadgever landbouw

Van Waes Lieven