Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Raadgever woonzorg

Baeyens Ann

Raadgever justitie

Bleys Nancy

Raadgever algemeen beleid

Brouns Jo

Adjunct-kabinetschef welzijn, gezin

Casteur Peter

Raadgever privé-secretaris

Farih Nawal

Raadgever woordvoerder

Krols Nico

Raadgever ouderenzorg - lokaal

Mathei Steven

Raadgever kinderbijslag

Meganck Joris

Raadgever geestelijke gezondheidszorg en preventie

Plessers Bert

Raadgever sociaal overleg

Spillebeen Jozef

Raadgever ziekenhuizen

Tambeur Wim

Kabinetschef

Theunis Marie-Claire

Raadgever gezondheidszorg

Van Ackere Regine

Raadgever ouderenzorg

Van Den Heuvel Bernadette

Adjunct-kabinetschef gezondheid

Verlinde Caroline

Raadgever financiën en begroting

Willems Mattias

Raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit

Wouters Willem

Adjunct-kabinetschef

Derieuw Sandra

Raadgever personen met een handicap

Goetstouwers Paul

Raadgever revalidatie

Van Elshocht Viviane

Raadgever kabinetssecretaris

Biesemans Daniëlle

Raadgever personen met een handicap

Knops Nicole