Algemene contactgegevens

Adres

Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 1), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Fax
02 552 63 01
Telefoon
02 552 63 00
Email
kabinet.vandenheuvel@vlaanderen.be

Contactpersonen

Raadgever natuur

Cardoen Filiep

Raadgever ruimtelijke ordening

Claeys Ignaas

Raadgever landbouw/visserij

Cool Annie

Raadgever ruimtelijke ordening

De Boeck Simon

Adjunct-kabinetschef leiding cel leefmilieu en natuur

Geerts Hugo

Raadgever land, grond en mest

Grauwels Kevin

Adjunct-kabinetschef landbouw, visserij en platteland

Lysens Anneloes

Raadgever budget

Maertens Mathias

Raadgever communicatie

Polfliet Helena

Raadgever privé-secretaris

Soons Wim

Kabinetschef

Sterckx Thomas

Raadgever delfstoffen

Timmermans Peter

Raadgever water

Van Hoof Kor

Raadgever landbouw

Van Waes Lieven

Organogram

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening.