Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 Bus 1, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Fax
02 552 63 01
Telefoon
02 552 63 00
Email
kabinet.vandenheuvel@vlaanderen.be

Organogram

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening.